Algemene voorwaarden asbestinventarisatie

 • Een woning, pand of bedrijfsgebouw wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens afgevaardigde, die toegang heeft tot alle te onderzoeken ruimtes.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen.
 • Voor de inspectie in kader van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat alle gebouwdelen vlot toegankelijk en tevens veilig betreedbaar zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is.
 • Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte. Dit supplement wordt via factuur afgerekend na inspectie.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende licht te zorgen zodat de inspectie op een correcte wijze kan uitgevoerd worden.
 • Bij hoogtes van meer dan 3,5 meter dient de klant ervoor te zorgen dat de inspecteur veilig te werk kan gaan door aangepaste middelen (hoogtewerker met bediener).
 • Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dienen volgens het inspectie- protocol van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal dit in het rapport vermeld worden als asbestverdacht materiaal. HSE-Conform bv kan desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden van een onvolledige asbestinventaris.
 • Indien nodig zullen de uitvoerders van de monsterneming een masker en beschermkledij dragen.
 • Indien meer dan 3 stalen voor analyse worden genomen tijdens de inspectie van het pand, worden deze via factuur na de inspectie afgerekend.
 • Eventuele wachttijden, niet veroorzaakt door HSE-Conform bv, worden verrekend aan €100,00 excl. BTW. Dit wordt via factuur afgerekend na inspectie.
 • Bijkomende inspecties en rapportage-uren omwille van ontoegankelijkheid van bepaalde ruimtes/installaties zijn niet vervat in de offerteprijs. Indien een bijkomende inspectie dient uitgevoerd te worden buiten de voorziene inspectietijd, worden de prestaties verrekend aan €250,00 excl. BTW.
 • Eventuele kosten verbonden aan het ontvangen van de nodige informatie van de gemeentes zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet standaard opgenomen in de offerteprijs.
 • Standaard wordt een digitaal rapport in pdf van de inventaris afgeleverd in het Nederlands.
 • Indien gewenst kan er na de inventarisatie samen bekeken worden hoe de asbest toepassingen kunnen verwijderd worden. Deze adviesverlening is mogelijk aan €100,00 excl. BTW.
 • HSE-Conform bv garandeert de absolute vertrouwelijkheid van de bekomen informatie.